Returinstruktion för AccuVac-behållare

OBS! Avvikelser från denna instruktion kommer att debiteras med en avgift. Avgiftens minsta belopp är 2000 SEK och högsta belopp är 10 000 SEK.

Mer information finns i returdokumentet: Returinstruk for kyvetter

Avgiftens storlek beror av typ och omfattning. Hach meddelar avsändaren innan debitering och sker till det telefonnummer/fax eller epost adress som finns angivet i transportdokumentet.

Denna instruktion beskriver hur ni som avsändare packar, fyller i dokument och skickar ert avfall till Hach. Instruktionen behandlar inte hur eller varför gällande lagar och förordningar tillämpas.

Hach tar inte ansvar för ev. felaktigheter gällande packning,
dokumentation eller transport till vårt mellanlager i Stockholm.

Allmänt

AccuVac-ampullerna delas in i två grupper och därför finns två artikelnummer för samma returbehållare (pga två olika etiketter). LYW191 och LYW192 är behållarnas artikelnummer som används vid beställning. AccuVac-ampullerna indelas i följande två grupper:

LYW129.59 (Grupp 1)

LYW190.59 (Grupp 2)

25010 Syre,löst

25100 Järn, TPTZ

25110 NitriVer

25020 Klor,fri

25120 NitriVer

25030 Klor,totalt

25130 BariVer

25040 CuVer

25140 Järn, 2-värt

25050 ChromaVer

25150 Syre,löst

25060 Fluorid

25160 Ozon 0-0.25

25070 FerroVer

25170 Ozon 0-0.75

25080 PhosVer

25180 Ozon 0-1.5

25090 SulfaVer

25220 MolyVer

Packa AccuVac-ampullerna

Returbehållaren, eller max 2 st behållare, packas i samma UN-kartong som de/dem kom i. Det är viktigt att behållarna packas i en UN-låda! Etiketterna som följer med ska fyllas i och fästs på behållarna. Det är viktigt att fylla i alla uppgifter och rätt uppgifter på denna etikett.

Packa lådorna så att behållaren står upp, fyll runt omkring om det finns glipor. Behållaren skall stå stadigt och inte kunna flyttas runt under transporten. Finns ett utrymme mellan behållaren och papplådans lock fyll igen utrymmet så att lådan känns stabil.

E-post: niklas.jonsson@hach-lange.se
Tel(vxl): 08-798 05 00

HACH LANGE AB

info-se@hach.com