Produktnyheter   |  Alla nyheter

Prova vårt nya verktyg för Potentiell Besparing!

Prova vårt nya verktyg för Potentiell Besparing!

augusti 19, 2013

Vilken potential för optimering finns i din anläggning?De konstant ökande kvalitetskraven på utsläppsvärden från våra avloppsreningsverk innebär att de flesta reningsverk idag körs/styrs på en väldigt hög teknisk nivå.

Trots det har även dessa verk ytterligare potential för optimering i fråga om denitrifikation, fosfatfällning och slambehandling.Ta reda på mer med vårt nya vertyg för Potentiell Besparing!

 
http://wtos.hach-lange.se/water-treatment-optimization-solutions.php

Tidigare nyhetsartiklar