Ta reda på mer om optimering och titta på våra engelska videor.

Hur sammanhållnings- och FoU-fonder kan bidra till ekonomisk återhämtning i Europa

HACH LANGE ombads agera som expertrådgivare vid en offentlig hearing i Europaparlamentet där den framtida fördelningen av sammanhållningsfondens investeringar och dess roll vid förbättring av nödvändig infrastruktur i vattensektorn diskuterades. 

Övervakning för kontinuerliga justeringar i avloppsreningsverk

I den här videon förklarar Katie Craig, direktör på WorkFlow Solutions, hur Hachs realtidsstyrenheter gör driften av reningsverk enklare och mer tillförlitlig.

Realtidsstyrning för rening av avloppsvatten

Stuart Ainsworth presenterar Hachs realtidsstyrningslösningar för optimering av avloppsvattenrening.

RTC – system för kemisk fosforkontroll  

I staden Beaver Dam har man installerat RTC-lösningen för fosforkontroll och sparat in betydligt på järndoseringen. Se hur de har effektiviserat sina processer med Hach-produkter.

Tillbaka till Optimering – översikt