Slamförtjockning. Under kontroll.

Hachs färdiga RTC-ST-system styr polymerdosen i realtid och hjälper dig att öka uppsamlingen av fasta ämnen, vilket sänker kostnaderna för kemikalier och förbättrar gasproduktionen.
 • Förbättrad slamuppsamling
 • Ett färdigt, driftsklart system
 • Sänk kostnaderna för vattenrening
 • När vi säger service, menar vi service!


Förbättrad slamuppsamling: Genom att justera slamförtjockningen utifrån realtidsdata sänker du polymerkostnaderna och förbättrar gasproduktionen i rötkammaren. RTC-ST-systemet övervakar slambelastningen kontinuerligt och reagerar automatiskt vid förändringar, vilket gör att systemet fungerar smidigt och effektivt. Det har aldrig varit enklare att styra processen.

Ett färdigt, driftsklart system: RTC är ett plug-and-play-system som är klart att användas efter en mycket enkel installation. Minimal avbrottstid krävs för att installera systemet, och när det väl är installerat hjälper Hach dig att programmera dina börvärden så att du är helt förberedd på att övervaka och rena vatten i realtid.

Sänk kostnaderna för vattenrening: RTC-N-modulen är förprogrammerad med algoritmer som justerar blåsmaskinerna så att de upprätthåller önskat DO-börvärde. Genom att rena endast vid behov kan du sänka energikostnaderna.

När vi säger service, menar vi service! Hachs kompletta servicepaket omfattar besök för rutinunderhåll och garantireparationer.  Ett team med fjärranslutna tekniska experter övervakar ditt system och skickar rapporter så att du vet att ditt system fungerar som det ska. Det är som att ha en Hach-tekniker på din anläggning.SC 1000: Basenhet för anslutning av upp till 4 SC-givare, med analogt utgångskort med 4 x 0/4?20mA-utgångar, reläkort med 4 reläer (normalt öppna) och EU-kabel för strömförsörjning med 100?240V växelström.
 • Flexible: individually configurable
 • Future-safe: always expandable
 • Intuitive operation: display with touchscreen
 • Det finns många fler modeller på begäran

A controller system to which SC sensors can be connected and from which they can be controlled consists of a single SC 1000 display module and one or more SC 1000 probe modules. The system is configured modularly in line with customer-specific requirements and can be expanded at any time with additional measurement stations, sensors, inputs, outputs and bus interfaces.

 

The probe module is used to connect SC sensors to a measurement station. Several probe modules can be linked to create a SC 1000 network.

Tillbaka

SOLITAX sc: Givarna mäter turbiditet med hög noggrannhet (0,001-4000 FNU) och suspenderade ämnen (0,001-50 g/l). Färgoberoende metod med Infraröd dubbel spritt ljus fotometer
 • Färgoberoende mätning av slamhalt
 • Ingen kalibrering
 • Utomordetlig korrelation mot laboratorieanalyser
 • Beprövat rengöringssytem
 • Ã?kar den totala verkningsgraden på verket

90° turbiditetsmätning enligt DIN EN ISO 7027. En fotodetektor mäter spritt ljus för att noggrant mäta suspenderade ämnen i enlighet med DIN 37414. Besvärliga flerpunktskalibreringar med utspädningsserier ersätts av en enda korrigeringsfaktor.

Uppmätta data behandlas och visas på ett instrument. Kort sagt: Fördelar som i längden är framtidsorienterade och ekonomiska.

Tillbaka

RTC-SD: Hachs’s RTC-SD System styr polymerdosering i realtid, hjälper dig att förbättra flockningen samtidigt som den sparar pengar på polymerförbrukning och slamtransporter/deponi.

Tillbaka