Tillit tack vare prediktiv kunskap.

Ger snabbt kunskap om mätningens tillförlitlighet och instrumentens underhållsbehov.


Lita mer på ditt instrument
Endast PROGNOSYS använder patenterad diagnostisk programvara med flera variabler som kan läsa av flera indata från ditt instrument och uppmärksamma dig på instrumentets övergripande prestanda.

Få grepp om ditt instrument omedelbart
En lättläst display visar omedelbart hur tillförlitligt instrumentet är och om underhåll behövs.

Snabba insikter direkt när du behöver det
Inbäddad diagnostik gör att du kan se underhållsbehov och identifiera instrumentets prestandaproblem med det här kraftfulla och lättinstallerade insticksprogrammet för sc1000-styrenheten.