Känn dig trygg i de svåra besluten

Känn dig trygg i de svåra besluten

Alla branscher har gemensamma mål: produkter av hög kvalitet som uppfyller kundernas behov, samt processeffektivitet. Användning av rätt analyslösning kan bidra till att säkerställa produktkvalitet och  optimera produktionsprocesser. Den kan också ge stöd för vattenskydd, förbättrad miljöprofil och regelefterlevnad.

Varje dag fattas beslut om produktlansering, processjusteringar eller som svar på nya problem. När du fattar viktiga beslut måste du kunna lita på tillgängliga data. Så när du letar efter en analyslösning ska du välja en som gör att du känner dig trygg i de svåra besluten.

Maximera drifttiden

Robusta, noggranna analyslösningar gör det lättare att hantera processer och optimera produktionen

Upprätthålla kvalitet

Specialutformade analysmetoder kan säkerställa höga kvalitetsnormer

Skydda din investering

Rätt analys är nyckeln till lång livslängd för din anläggning, kostnadsbesparingar och efterlevnad

Dra nytta av samarbete

Lokal teknisk support och service levererar anpassade analyslösningar

Klicka på bilden för att visa tillgängliga analyslösningar.

industry plant 1 2 3 4 5 6 7

Konduktivitet, pH-värde: Tidig indikator för ovanliga föroreningar som är potentiellt skadliga för den biologiska behandlingen

Flottör: Grundparameter som används för belastningsberäkningar

BOD, COD, SAC, TOC: Bestämning av belastning av organiskt kol

Provtagare: Kvalificerat prov för labbanalys


Laboratorielösningar

Processlösningar

Slamhalt: Sedimenteringsreglering, slampumpsreglering (till rötkammare)


Laboratorielösningar

Processlösningar

Ammoniak, nitrat, löst syre: Övervaka och reglera den biologiska behandlingens effektivitet

Ortofosfat: Övervaka och reglera ortofosfat som ger underlag för styrning av fosfateliminering

Suspenderade ämnen: Garanterar optimal slamålder för eliminering av näringsämnen

Organiska syror: Säkerställa optimala förutsättningar för nitrifiering och denitrifiering

pH-värde : Säkerställa optimala förutsättningar för nitrifiering och denitrifiering

Syrakapacitet: Garanterar optimal slamålder för eliminering av näringsämnen


Laboratorielösningar

Processlösningar

Real Time Control

Sedimenteringsreglering, slampumpsreglering (till rötkammare)

 • Suspenderade ämnen
 • Slamhalt

Laboratorielösningar

Processlösningar

Suspenderade ämnen: Optimala förtjocknings- och avvattningsresultat med minimal polymerdosering, vilket garanterar optimal belastning av fasta substanser/organisk belastning och biogasproduktion


Laboratorielösningar

Processlösningar

Real Time Control

Regelefterlevnad, övervaka behandlingsprocessernas resultat och säkerställa efterlevnad av lagstadgade gränsvärden

 • Ammoniak
 • Konduktivitet
 • Flow
 • Nitrat
 • Organiska syror
 • pH-värde
 • Fosfat, orto-/total-
 • BOD, COD, SAC, TOC
 • Turbiditet

Provtagare: Kvalificerat prov för labbanalys


Laboratorielösningar

Processlösningar

Regelefterlevnad, övervaka behandlingsprocessernas resultat och säkerställa efterlevnad av lagstadgade gränsvärden:

 • Ammoniak
 • Konduktivitet
 • Flottör
 • Nitrat
 • Organiska syror
 • pH-värde
 • Fosfat, orto-/total-
 • BOD, COD, SAC, TOC
 • Turbiditet

Provtagare: Kvalificerat prov för labbanalys


Laboratorielösningar

Processlösningar

 1

Inlopp

 2

Primär sedimentering

 3

Biologisk behandling

 4

Slutsedimentering

 5

Slamhantering

 6

Avlopp

 7

Övervakningsstation för vattenkvalitet

Laboratorielösningar

Laboratorieanalyser som har gjorts enkla, tillförlitliga och exakta så att du tryggt kan fatta beslut om kvalitet och efterlevnad.

Processlösningar

Onlinesensorer tillhandahåller informativa data som du kan lita på när du fattar kritiska beslut om drift och processer dygnet runt.
Rešitve za optimizacijo nadzora v realnem času (RTC)

Rešitve Hach RTC vam pomagajo povečati stabilnost procesov in delovno učinkovitost ter obenem zagotavljajo skladnost s predpisi. 

Rešitve za optimizacijo RTC so na voljo za:
• prezračevanje/odstranjevanje dušika
• eliminacijo fosfatov
• upravljanje obdelave blata