Hitta den bästa lösningen för varje dricksvattenparameter


Online Instruments

Lab Instruments

TU5300 sc/TU5400 sc online laserturbidimetrar

TU5300 sc/TU5400 sc online laserturbidimetrar

Banbrytande 360° x 90° avkänningsteknik

TU5-serien använder en unik optisk design som ser mer av provet än någon annan turbidimeter, vilket ger den bästa lågnivåprecisionen och känsligheten samtidigt som det minskar variationerna från mätning till mätning.

Matchande lab- och onlineresultat

För första gången kommer du att kunna ta bort osäkerheten om vilken mätning du kan lita på, tack vare identisk 360° x 90° avsökningsteknik i båda instrumenten.


Learn More


TU5200 Bänkmodell Laser Turbidimeter med RFID, EPA VersionTU5200 Bänkmodell Laser Turbidimeter med RFID, EPA Version

Banbrytande 360° x 90° avkänningsteknik

TU5-serien använder en unik optisk design som ser mer av provet än någon annan turbidimeter, vilket ger den bästa lågnivåprecisionen och känsligheten samtidigt som det minskar variationerna från mätning till mätning.

Matchande lab- och onlineresultat

För första gången kommer du att kunna ta bort osäkerheten om vilken mätning du kan lita på, tack vare identisk 360° x 90° avsökningsteknik i båda instrumenten.


Learn More

SOLITAX ts-line sc Neddoppningsgivare för susp. ämnen i rostfritt stål, torkare

SOLITAX ts-line sc Neddoppningsgivare för susp. ämnen i rostfritt stål, torkare

Färgoberoende mätning av slamhalt

Hach Solitax sc sensors provide accurate, colour-independent measurement of turbidity and suspended solids in drinking water, wastewater and industrial process applications. A self-cleaning device prevents biological growth and interference of gas bubbles. This system’s reliable performance and full data communication capability help improve process control and reduce treatment costs associated with polymer use, digester volume, and sludge handling.

Ingen kalibrering

Solitax sc sensors show an exceptional correlation to laboratory analysis. On-line measurement not only saves time on manual analysis, but also provides critical real-time measurements that can be used to operate the plant more efficiently.


Learn More

TL2300 volframlampa turbidimeter, EPA, 0 - 4 000 NTU

TL2300 volframlampa turbidimeter, EPA, 0 - 4 000 NTU

Förbättrad och intuitiv design

TL23-seriens stora färgpekskärm och intuitiva användargränssnitt påskyndar installation, kalibrering och mätning. Med ett enkelt gränssnitt och vägledda procedurer kan du känna dig trygg med dina resultat.

En smart enhet för mer pålitliga mätningar

TL23-serien säkerställer stabila avläsningar och noggrann analys genom att fånga turbiditetsavläsningar när enheten upptäcker provstabilitet. Det här kvalitetssteget tar bort subjektivitet och behovet av upprepade mätningar.


Learn More

SURFACE SCATTER 7 sc Turbiditetsgivare för höga områden

SURFACE SCATTER 7 sc Turbiditetsgivare för höga områden

Så gott som underhållsfri, optiken kommer aldrig i kontakt med provet

Stort turbiditetsmätområde från 0 till 9999 NTU

Slitstarka, tillverkade av korrosions- och värmebeständiga material för längre livslängd

Separerade provtagnings- och styrenheter

Enkel och noggrann kalibrering på mindre än 10 minuter


Learn More

2100Q IS Bärbar turbidimeter (ISO)

2100Q IS Bärbar turbidimeter (ISO)

Enkel kalibrering och kontroll

Hachs portabla turbidimetrar 2100Q och 2100Q IS försäkrar dig om korrekta mätvärden. Vägledning för kalibrering och kontroll, som visas direkt på skärmen, ger tidsbesparing och säkerställer noggrannheten. Med en mjukvara som är enkel att förstå behövs inte längre någon komplicerad manual för att utföra standardkalibreringar. Enpunktskalibreringen RapidCal erbjuder en förenklad lösning för låga turbiditetsmätningar.

Enkel dataöverföring

Dataöverföring med 2100Q /2100Q IS är enkel, flexibel och kräver inte någon ytterligare mjukvara näradaptern för USB + nätström (tilläggsartikel) används. All data kan enkelt överföras till modulen och sparas på din dator med en USB-anslutning, samtidigt uppnås hög data- integritet och -tillgänglighet. Med två olika modultyper anpassas mätaren efter dina speciella krav.


Learn More

Online Instruments Lab Instruments

BioTector B3500dw online-TOC-analysator, 0–25 mg/L C, 2 strömmar, 230 V AC

BioTector B3500dw online-TOC-analysator, 0–25 mg/L C, 2 strömmar, 230 V AC

Stabil tillförlitlighet

Med unik, EPA-godkänd, avancerad oxideringsteknik i två steg ger den självrengörande provreaktorn B3500dw maximal tillförlitlighet.

Lägsta ägarkostnad

Med dess drifttid på 99,86 % är halvårsunderhåll och reagenspåfyllning allt som behövs.


Learn More

QBD1200 Laboratory TOC Analyser

QBD1200 Laboratory TOC Analyser

Want to trust your TOC results?

Stop throwing away your first replicate. The QBD1200 has 95% less carryover. Inconsistent results? Trust 2% standard deviation at 50 mg/L and 3% at 100 µg/L.

Want to lower your total cost?

Stop wasting money. Save 60% of your reagent costs. Say goodbye to frequent maintenance. Enjoy annual service vs. monthly.


Learn More

UVAS sc-givare

UVAS sc-givare

Ingen provtagning eller provbehandling

Omeddelbara mätvärden

Inga reagens

Självrengörande sensor

Mycket hög tillgänglighet av uppmätta värden


Learn More

DR6000 spektrofotometer

DR6000 spektrofotometer

Förbättrad effektivitet i laboratoriet - fler än 240 förprogrammerade metoder är direkt tillgängliga

Jämförbara och tillförlitliga resultat - med de godkända LCK-kyvettesterna

Transparenta arbetsprocesser i varje situation - med tillgång till alla rådata

Integrerad kvalitetssäkring - med funktion för schemaläggning, utvärdering, dokumentation

Optimerad datahantering, LIMS-kompatibel


Learn More
Online Instruments Lab Instruments

Cl17 kolorimetrisk kloranalysator

Cl17 kolorimetrisk kloranalysator

kolorimetrisk kemi - snabbt, enkelt och rätt

Snabb mätcykel

Komplett övervakning - minimalt underhåll

Robust och lätt kapsling


Learn More

DR3900 stationär spektrofotometer

DR3900 stationär spektrofotometer

Spårbarheten börjar med provtagningen

Med hjälp av RFID*-teknik kan du spåra proverna ända tillbaka till provtagningspunkten. Alla viktiga data, t.ex. provtagningspunkt, användare, datum och tid lagras i en RFID*-tagg på provflaskan. Senare i laboratoriet överförs den här informationen via RFID*-identifiering till DR 3900 på bara några sekunder.


Learn More

Cl10sc amperometrisk kloranalysator

Cl10sc amperometrisk kloranalysator

Disinfection under control

Hach's self diagnostics alerts you when the process has changed or when the instument needs servicing. Diagnostic features include the CAL WATCH algorithm for warning of pH and chlorine calibration deviation and a non-contacting sample flow sensor for notification of insufficient sample flow. All warnings are easy to configure. CAL WATCH is unique in the market.


Learn More

DR6000 spektrofotometer

DR6000 spektrofotometer

Förbättrad effektivitet i laboratoriet - fler än 240 förprogrammerade metoder är direkt tillgängliga

Jämförbara och tillförlitliga resultat - med de godkända LCK-kyvettesterna

Transparenta arbetsprocesser i varje situation - med tillgång till alla rådata

Integrerad kvalitetssäkring - med funktion för schemaläggning, utvärdering, dokumentation

Optimerad datahantering, LIMS-kompatibel


Learn More

9184 sc amperometrisk klorgivare

9184 sc amperometrisk klorgivare

Reagentless analysis of Free Chlorine

Provides a wide continuous Chlorine measurement range: 0-20 mg/l

Integral temperature and pH sensors provide more accurate readings

Optional acidification (for cleaning) and intemittent flow accessories link in series so they only take up one sensor port controller

Compatible with multi-sensor, multi-parameter digital controllers


Learn More
Field Instruments

SL1000 Portable Parallel Analyser (PPA)

SL1000 Portable Parallel Analyser (PPA)

Mindre variationer

Undvik manuella steg som kan medföra variationer, även när de utförs av erfarna personer. Automatisering och inre temperaturkontroll gör hela processen konsekvent och repeterbar samtidigt som samma processer och reagenser som i befintliga Hach-metoder används..

Mindre huvudvärk

Ett enda instrument kombinerar kolorimetriska och elektrokemiska test i ett fältkit som kräver färre klumpiga tillbehör. Det finns inga pulverkuddar eller glasrör att hantera. Alla kemikalier och processer är helt integrerade i Chemkey.


Learn More

Pocket Colorimeter II

Pocket Colorimeter II

Bärbar fotometer för en parameter som kan tas med överallt

Lätt vikt och batteridriven, lämpar sig för omfattande fältarbeten eller snabb processövervakning på plats. Mätningar kan göras inom två områden för ett antal viktiga parametrar.

USEPA-godkänd för dricksvatten och avloppsvatten

Pocket Colorimeter II är så enkel att använda att alla kan få tillförlitliga resultat med en noggrannhet som är jämförbar med ett laboratorieinstruments.


Learn More

Online Instruments Lab Instruments

Digital Differential pH-givare


Digital Differential pH-givare

Exceptional Process pH Sensor Performance with the Differential Electrode pHD Measurement Technique

This field-proven technique uses three electrodes instead of the two normally used in conventional pH sensors. Process and reference electrodes measure the pH differentially with respect to a third ground electrode. The end result is unsurpassed measurement accuracy, reduced reference junction potential, and elimination of sensor ground loops. These process pH sensors provide greater reliability, resulting in less downtime and maintenance.

Lower Maintenance Needs with the Double Junction Salt Bridge

The double junction salt bridge creates a barrier to contamination which minimizes the dilution of the internal standard cell solution. The result is lower maintenance needs and a longer time period between calibrations.


Learn More

DR3900 stationär spektrofotometer

DR3900 stationär spektrofotometer

Spårbarheten börjar med provtagningen

Med hjälp av RFID*-teknik kan du spåra proverna ända tillbaka till provtagningspunkten. Alla viktiga data, t.ex. provtagningspunkt, användare, datum och tid lagras i en RFID*-tagg på provflaskan. Senare i laboratoriet överförs den här informationen via RFID*-identifiering till DR 3900 på bara några sekunder.

IBR+ ökar mätvärdenas tillförlitlighet

I den nya 2D-streckkoden identifierar spektrofotometern från och med nu även partinummer och utgångsdatum. Båda dokumenteras tillsammans med mätvärdet. Om utgångsdatumet har överskridits får du ett larm automatiskt.


Learn More

3400 digitala givare, kontaktkonduktivtet

3400 digitala givare, kontaktkonduktivtet

Dessa förbättrade prestandagivare tillverkas med krävande toleranser med högkvalitativa och tåliga material för krävande tillämpningar inklusive ultrarent vatten, CIP (Clean-In-Place) och övervakning av pannor/kondensat. Varje givare testas för att fastställa dess unika, absoluta fyrsiffriga cellkonstant. Ange bara den här konstanten när du konfigurerar analysatorn för att säkerställa högsta möjliga mätnoggrannhet. Dessutom har varje givare ett Pt 1000 RTD-temperaturelement inbyggt i spetsen för enastående snabb reaktion på förändringar i temperatur med ±0,1 °C noggrannhet.


Learn More

DR6000 spektrofotometer

DR6000 spektrofotometer

Förbättrad effektivitet i laboratoriet - fler än 240 förprogrammerade metoder är direkt tillgängliga

Jämförbara och tillförlitliga resultat - med de godkända LCK-kyvettesterna

Transparenta arbetsprocesser i varje situation - med tillgång till alla rådata

Integrerad kvalitetssäkring - med funktion för schemaläggning, utvärdering, dokumentation

Optimerad datahantering, LIMS-kompatibel


Learn More

Nitratax sc, nitratgivare

Nitratax sc, nitratgivare

UV-absorptionsmetoden – beprövad, kontinuerlig och exakt

Eliminerar behovet av reagens, provtagning och förbehandling

Självrengörande system med inbyggd torkare

Fabrikskalibrering som varar hela livslängden

Integrerad styr- och reglerfunktion


Learn More
Field Instruments

SL1000 Portable Parallel Analyser (PPA)

SL1000 Portable Parallel Analyser (PPA)

Mindre variationer

Undvik manuella steg som kan medföra variationer, även när de utförs av erfarna personer. Automatisering och inre temperaturkontroll gör hela processen konsekvent och repeterbar samtidigt som samma processer och reagenser som i befintliga Hach-metoder används.

Mindre huvudvärk

Ett enda instrument kombinerar kolorimetriska och elektrokemiska test i ett fältkit som kräver färre klumpiga tillbehör. Det finns inga pulverkuddar eller glasrör att hantera. Alla kemikalier och processer är helt integrerade i Chemkey.


Learn More

Pocket Colorimeter II

Pocket Colorimeter II

Bärbar fotometer för en parameter som kan tas med överallt

Lätt vikt och batteridriven, lämpar sig för omfattande fältarbeten eller snabb processövervakning på plats. Mätningar kan göras inom två områden för ett antal viktiga parametrar.

USEPA-godkänd för dricksvatten och avloppsvatten

Pocket Colorimeter II är så enkel att använda att alla kan få tillförlitliga resultat med en noggrannhet som är jämförbar med ett laboratorieinstruments.


Learn More

Begär Information