Biotector B7000: Online Analysator för TIC/TOC & TN - 230V

Produktnr: B4B7000TN
SEK Pris: Kontakta oss

B7000-analysatorns unika TSAO-metod ger total och fullständig oxidation av provet, inklusive organiskt kol till CO2 kväveföreningar till nitrat och fosforföreningar till fosfat.

TOC-mätning: ett representativt ofiltrerat prov från flödet som ska mätas pumpas in i analysatorn. Syra tillsätts för att sänka pH-värdet så att oorganiskt kol drivs av som CO2 och mäts som totalt oorganiskt kol (TIC). TSAO använder hydroxylradikaler som genererats av ozon och natriumhydroxid. För att avlägsna CO2 från det oxiderade provet sänks pH-värdet i provet igen. CO2 drivs av och mäts med den speciellt utvecklade infrarödanalysatorn utan spridningsoptik (NDIR) för CO2.
Resultatet visas som totalt organiskt kol (TOC).

TN-mätning: När TOC-analysen är klar överförs den oxiderade provvätskan till mätcellen. Här analyserar UV-fotometern vid våglängder som är representativa för nitrat.
Resultatet visas som totalt kväve (TN).

TP-mätning: den oxiderade provvätskan placeras i TP-kokaren där den genomgår syrakokning vid 100 ºC i 10 minuter, vilket bryter ned polyfosfatbindningarna till ortofosfater. Provet får reagera med TP-reagens och överförs till mätcellen. Här analyserar fotometern vid våglängder som är representativa för fosfat.
Resultatet visas som total fosfor (TP).

  • Hög tillförlitlighet låga service kostnader
  • Robust konstruktion
  • Anpassas lätt efter applikationen
  • Hög mätnoggranhet
  • Förbättrad tillgänglighet med en rad service alternativ