GANIMEDE automatisk laboratorieanalysator

Analysenhet med integrerad nedbrytning för serielaboratorieanalys.

GANIMEDE-systemet består av tre delar: provbytaren, styrenheten och analysenheterna. Analysenheten med integrerad nedbrytning kan fås som tillval för bestämning av orto- och total fosfatmängd eller för bestämning av total mängd kväve (TNb). Det kompakta systemet gör det möjligt att arbeta flexibelt på olika mätstationer. Den trådlösa styrenheten kommunicerar med en eller båda analysenheterna. Provdata hämtas in via streckkodsläsare eller en PC och bearbetas av styrenheten.

Den integrerade högtemperaturnedbrytaren med snabb kylningsfunktion ger exakta och snabba resultat. Även komplexa fosfat- eller kväveföreningar bryts ned helt bearbetas i fyra till sju minuter; analogt med EN 1189 (fosfat) eller ISO 11905-1 (kväve).

Högkvalitets, lätthanterbara GANI CHEM-reagenter kan användas i upp till 100 bestämningar. Förbrukade reagenter kasseras säkert och bekvämt av Hach.

• Resultat på minuter
• Integrerad snabb nedbrytning
• Reagenter som är redo att användas
• Bärbar manöverenhet
• Enkel hantering
 
Det finns inga tillgängliga produkter för den här produktfamiljen.