MP bärbara mätare

Hachs MP-mätare erbjuder bärbar användning med en hand för spotcheckning av pH, ORP, konduktivitet, resistivitet, helt upplösta ämnen (TDS) och temperaturen på rent vatten. Givarna är inbyggda i en integrerad provtagningskopp, vilket möjliggör effektiv, hög genomströmningsprovtagning från kranar eller dopprovtagning. MP-mätarna är robusta nog för dagliga processkontroller i utmanande miljöer, inklusive pannrum, kyltorn och verkstadsgolv eller laboratorier.
 
Det finns inga tillgängliga produkter för den här produktfamiljen.