AMTAX sc Ammoniumanalysator, utomhus, 0,05–20 mg/l NH4-N, 2 kanaler

Produktnr: LXV421.99.14001
SEK Pris: Kontakta oss

AMTAX sc - mycket flexibel NH4 analysator för på plats-mätning

Processinstrument med hög precision för bestämning av ammoniumhalt i vatten, avloppsvatten och aktivt slam. Kapsling för utomhusmontage. 2 kanaler kontinuerlig. Strömförsörjning 230 V växelström/50 Hz.
Kan hantera två kontinuerliga provflöden som kommer från förbehandling. Analysatorn har en isolerad kapsling för användning inomhus. Provet kan analyseras innan det bryts ner. Ammoniumet i provet omvandlas först till ammoniakgas. Endast NH3-gas passerar genom elektrodens gasgenomsläppliga membran och mäts. Med den här metoden får man alltid ett stort mätområde. Metoden är också mindre mottaglig för störningar jämfört med metoder där en jonselektiv elektrod (ISE) används.

Prognosys finns nu tillgängligt för att ge dig förtroende för ditt instruments mätvärden. Prognosys övervakar och visar tillförlitligheten för dina mätvärden och identifierar kommande underhållsarbeten i en lättläst färgdisplay.

  • Automatisk rengöring och kalibrering
  • Omfattande självdiagnostik
  • Enkel hantering och drift
  • Går att montera på vägg, på räcke och på stativ
  • Det finns många fler modeller på begäran