Vilka vi är och vad vi gör

Hach Lange ändrar sitt namn till Hach. Du kan fortsätta lita på vår branchledande expertis, support och våra pålitliga, användarvänliga produkter. » Mer information

Vare sig du vill kontrollera kolhalten i avloppsvattnet eller hålla ett öga på salthalten i processvattnet är Hach det perfekta valet när det gäller vattananalyser. Vi har flera års erfarenhet inom vattenanalyser och erbjuder ett stort utbud av tjänster.


Vår företagshistoria går tillbaka till Berlin 1933 när Dr. Bruno Lange startade ett företag i eget namn med sex anställda. Uppfinningar som fotometern och senare kyvettester har revolutionerat analysområdet och gjort det möjligt att utföra omfattande analyser utan djupgående kunskaper i kemi.

Hach föddes 2004 när Dr. Bruno Lange gick samman med Hach, ett amerikansk företag som är specialiserat inom elektro- och fotokemi. Expertisen hos dessa båda företag är nu samlad till fördel för dig – vår kund.

Och det är inte allt, vårt företag fortsätter att växa och har redan 22 dotterbolag runt om i världen, inklusive filialer i Europa, Kina och USA.

Vi kan göra livet lättare för dig

Vi inriktar oss på att förbättra befintliga tillämpningar och utveckla nya. Till exempel kan den optiska metoden LDO bespara våra kunder omfattande laboratoriearbeten, eftersom det inte längre krävs åtskilliga timmar att kalibrera givarna. Dessutom ger LDO-givarna en exakt mätning samtidigt som de är motståndskraftiga mot störande beläggningar.


Miljöcenter

Förutom att erbjuda praktiska lösningar för avloppsvatten, processvatten och dricksvatten fokuserar vi även på hållbar utveckling inom området vattenanalyser. Vi har under de senaste åren lyckats med att kraftigt minska mängden råmaterial för våra kyvettester. Vi erbjuder även en avfallshanteringstjänst för våra kyvetter – detta system har skyddat miljön sedan 1978. Medan reagenser endast samlades in och sorterades på den tiden, återvinns de nu i vårt specialbyggda miljöcenter i Düsseldorf.

Våra säkerhetsanvisningar

Hälsa, säkerhet och miljöskydd är inte bara viktigt för oss, de är en integrerad del av vår företagsfilosofi. Av den anledningen tillämpar vi följande riktlinjer:

  • Ansvar för individer och miljön
  • Ansvar för våra produkter
  • Ständiga förbättringar och dokumentation
  • Säkerhet
  • Förhindra skador på miljön


Kyvettmaterial kan användas på många olika sätt efter återvinningen, bl.a. tillverkning av glasull som byggnadsmaterial, plastbehållare och borstar. Vi tar emot ca 350 ton förbrukade reagenser och förpackningsmaterial varje år och återvinner ca 70 % av detta. För detta arbete fick vid det tyska priset för miljö och hållbar utveckling ”German Sustainability Award 2009".

Teknisk service

Vi vill att du ska vara fullständigt nöjd med våra instrument. Därför erbjuder vi dig en omfattande kundservice som inte slutar när du har köpt produkten: vi hjälper dig även under installationen och under produktens hela livscykel.

Våra kunder

Dricksvatten, avloppsvatten, papper, drycker, kraftverk, kemikalier ... våra kunder arbetar inom de mest skiftande branscher. Eftersom varje område har sina egna specifika krav på vattenkvalitet erbjuder vi individuella lösningar för varje bransch. Kundernas feedback är särskilt viktig för oss och påverkar ofta den fortsatta utvecklingen av våra produkter.

Hach som arbetsgivare

Som arbetsgivare erbjuder vi inte bara alla fördelarna med att arbeta i en stor företagsgrupp som t.ex. långvarig trygghet och goda karriärmöjligheter, utan även den sociala omgivning som utmärker ett familjeföretag. Vi är stolta över att kunna erbjuda individuella utvecklingsmöjligheter, värdesätta goda insatser och skapa en utmärkt arbetsmiljö.