1720E Turbiditetsgivare för låga områden med 2 m kabel

Produktnr: LPV417.99.00002
SEK Pris: Kontakta oss
Tillgänglig

Turbiditetssensor med vitt ljus för låga turbiditeter: 1720E

Nefelometrisk turbidimeter utformad för kontinuerlig mätning av låga turbiditeter. Processturbidimetern kan mäta turbiditet från 0,001 till 100,0 NTU.
Kontinuerligt provflöde kommer in i turbidimetern och rinner genom en patenterad bubbelfälla för borttagning av luftbubblor. Efter passage genom bubbelfällan, kommer provet in i mitten av turbidimeter och stiger upp genom mätkammaren och över bräddavloppet till utloppet. Turbiditeten mäts genom att rikta en ljusstråle från sensorns topp ned i provet. Ljus som sprids i 90 ° av partiklar svävande i provet mäts av sensorns fotocell, vilken är nedsänkt i provet. Mängden spritt ljus är proportionell mot provets turbiditet.

  • Optimerad givarteknik för mycket låga turbiditeter
  • Störningsfri med patenterad bubbelfälla
  • Kan kombineras med andra sonder i SC- instrumenten